Lektorské dovednosti

jak se naučit učit – to jsou lektorské dovednosti

tento kurz není jen pro lektory trenéry a školitele, hodí se i pro lidi, kteří pracují s lidmi třeba na bázi dobrovolnických aktivit nebo jsou v nějaké zájmovém sdružení, prostě všude, kde potřebujeme mluvit s lidmi, přesvědčovat je a řešit problémy

jednu část kurzu tvoří něco, co bych si dovolila označit jako LEADERSHIP – budování schopnosti ovlivňovat lidi – nejen naučit je nějakou konkrétní dovednost, ale získat je pro myšlenku, umět lidi nadchnout, dosáhnout nějakého posunu v jejich myšlení, který má šanci vydržet dýl, než jen do druhého dne. Budování osobního vlivu je celoživotní práce, která je velmi nesnadná, ale má nesmírnou přidanou hodnotu. Vždyť co jiného je například snaha být dobrým rodičem?

druhou velkou část kurzu tvoří „letorský aparát“ – tedy, jak se postavit před lidi a neznemožnit se dřív, než mi ti lidé vůbec dají šanci

lektorské dovednosti jsou o získání jistoty, když se mám postavit před lidi a doprovázet je na cestě za poznáním…